بارویکرد بازنگری ارزیابی عملکردهیاتهای ورزشی، هیات نابینایان و کم بینایان استان اصفهان در صدر شاخص‌های انتخابی سال ۹۸ قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان، فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان باارسال ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی به استانها ضمن اعلام نتایج اولیه درخواست بازنگری با اعلام نظرات و پیشنهادات هیأت‌ها در رأس اعلام نهایی عملکرد 98 استقبال کرد.
بر همین اساس در اعلام اولیه با توجه به کارایی هیات‌های استانی از دیدگاه قهرمانی شرکت در مسابقات، برگزاری مسابقات، تعداد ملی پوشان، میزبانی و غیره در حالت بازده به مقیاس متغیربراساس نقطه نظرات و پیشنهادات هیات‌های استانی مورد ارزیابی قرار گرفت، که از بین 31 هیات حاضر استان اصفهان در دو بخش آقایان و بانوان در سال 98 با مجموع 905 امتیاز رتبه اول را به خود اختصاص داد.
بر همین اساس پس از اصفهان، تهران با 841 امتیاز دوم و مازندران با768 امتیاز جایگاه سوم قرار گرفت.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon