دکتر فریبا محمدی مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان با نصرت اله انصاری معاون توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش طی نشستی پیرامون برنامه های کمیته استعدادیابی این فدراسیون به بحث و تبادل نظر پرداختند. مباحث مورد بحث شامل وضع موجود فدراسیون، فرایند استعدادیابی در ورزش های نابینایان و کم بینایان، برنامه های پیش رو از جمله مباحث آموزشی، تربیت استعدادیاب ورزشی، نحوه جذب، شناسایی، پرورش و نگهداشت مستعدین بود.
دکتر محمدی ضمن اثربخش بودن مباحث این جلسه در برنامه های آتی کمیته استعدادیابی، و استقبال مسئولان وزارت ورزش برای حمایت از برنامه های این فدراسیون افزودند، با توجه به تفاوت های عمده ای که فرایند استعدادیابی افراد نابینا و کم بینا با افراد بینا در سایر رشته های ورزشی وجود دارد، مقرر شد، فعالیت ها با رویکرد تحت پوشش قرار دادن کلیه علاقه مندان و با اولویت تدوین سرفصل های آموزشی و تربیت مربیان استعدادیاب در ورزش های نابینایان و کم بینایان آغاز شود.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon