جناب دکتر نجفی بزرگوار خبردار شدیم که مادر عزیز و گرامی تان به رحمت خدا رفته اند.
آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده عزیزتان به اندازه ی دریای غمتان باشد
با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند
و خوب از این میهمان جدید پذیرایی نماید.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon